Eyl 2009
4.

gi Daha önce burada ve burada anlatılan c# ile görüntü işlemeyi ufak bir uygulama üzerinde anlatmak istedim. Daha önce kod yapısından ve bazı temel işlemlerden bahsetmiştim. Şimdi bu işlemleri uygulayabilmek için basitçe; yeni resmin alınabildiği, seçilen işlemin uygulanıp yeni resmin kaydedilebildiği, bir adımlık geri alma özeliğininb bulunduğu ufak bir çalışma görüntü işlemeye giriş açısından yararlı olur diye düşündüm. Yapılan uygulamanın arayüzü ;

Proje içerisinde de kod bloklarına bazı açıklamalar eklediğim uygulamayı buradan (Görüntü İşler.rar (43,74 kb) indirebilirsiniz.

Uygulamadan bahsedersek, resim al düğmesi ile resim seçildikten sonra combobox tan bir işlem seçip işle düğmesine basarak yeni resim elde edilir ve resim kutusuna yansıtılır. Kodları açıklarsak ;

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Resim != null)
            {
                tut = yeniResim;
                switch (comboBox1.SelectedIndex)
                {
                    case 0:
                        {
                            if (checkBox1.Checked)
                            {
                                İşlem.siyafbeyaz(yeniResim);
                            }
                            else
                            {
                                yeniResim = İşlem.siyafbeyaz((Bitmap)Resim.Clone());                               
                            }
                           
                            break;
                        }
                    case 1:
                        {
                            if (checkBox1.Checked)
                            {
                                İşlem.tersi(yeniResim);
                            }
                            else
                            {
                                yeniResim = İşlem.tersi((Bitmap)Resim.Clone());
                            }
                            break;
                        }
                }

                pictureBox2.Image = yeniResim;
            }
        }

     Yukarıda kod bloğunda, ilk olarak bir resim seçilmişmi kontrol edilir. Daha sonra, geri alma fonksiyonu ile işlenecek resim tutulur. switch-case yapısı ile seçilen işlem kontrol edilip, işlemin asıl resimemi yoksa işlenmiş resimemi uygulanacağı kontrol edilir. "İşlem.siyafbeyaz(yeniResim);" şeklinde bir kullanım ile parametre olarak gönderilen resimim asılı değiştirilir.  Eğer asıl resimde değişiklik yapmak istemezsek, "İşlem.siyafbeyaz((Bitmap)Resim.Clone());" şeklinde resimin kopyasını göndermeliyiz.

     Uygulanacak işlemlerin kodları "İşlem.cs" isimli bir sınıfta tutuluyor. Bu sınıf içindeki kodların yapısını daha önce anlatmıştım. Bu uygulamada şimdilik 'siyah-beyaz' ve 'tersi' işlemleri var.

     Giriş niteliği taşıdığından uygulamayı basit tutmaya çalıştım. Eğer takıldığınız veya daha fazla açıklanmasını istediğiniz noktalar olursa yorumlarınızı beklerim.

(Sıradaki konu : "C# ile video işleme")
3 Yorum
Nis 2009
22.

    Bir arkadaşımın "okuldan sonra ölüm gelir" şeklinde ifadesine önce şaşırarak sonra işin içinde bir bit yeniği arıyarak aklıma bazı fikirler geldi. İşin aslı; okul kelimesinin harflerinin her birinden bir sonra gelen harflerin oluşturduğu kelime "ölüm". Ne büyük tesadüf değilmi? Yaptığım ufak çaplı bir araştırma ile, 12703 kelime içinde sadece 8 kelime bu şekilde eşleşti. Bunların içinde 4 harfli eşleşme sadece 2 adet. "Nötr" be "Okul" kelimeleri.

 

   "Nötr" kelimesini Türkçe saymassak 12703 kelime içinde sadece bir adet eşleşme var; (okul-ölüm) eşleşmesi. Bunun oranı 0,000157 den daha az. Bu değerde okuldan sonra ölüm gelir tezinin tesadüf olma ihtimalini gösterir. Okulumun bitmesine son 2-3 ay kala(!) yaptığım ufak bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. (okul_olum.rar)

   "İngilizce-Türkçe" sözlük veritabanından (sozluk.rar) sadece Türkçe kelimeleri alarak ufak bir veritabanı (kelimeler.mdb) oluşturdum.Dil olarak C#kullandığım programı bölüm bölüm açıklayalım. 

        List<string> kelimeler = new List<string>();
List<string> eşleşmeler = new List<string>();
string harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz-";

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    baglan();

    //tüm kelimeleri yaz
    int k = 0;
    foreach (var kelime in kelimeler)
    {
        listBox1.Items.Add(kelimeler[k].ToString());
        k++;
    }

    //tüm kelimeleri kontrol et
    for (int i = 0; i < kelimeler.Count; i++)
    {
        string al = kelimeler[i].ToString();
        string ver = "";

        foreach (char harf in al)
        {
            int sayı = harfler.IndexOf(harf);
            ver += harfler[sayı + 1];

        }

        if (kelimeler.Contains(ver))
        {
            listBox2.Items.Add(al + " - " + ver);
            eşleşmeler.Add(ver);
        }
    }

    int kelime_adet = kelimeler.Count;
    int eşleşme_adet = listBox2.Items.Count;

    double ikiharfli = eşleşmeler.Where(kelime => kelime.Length == 2).Count();
    double üçharfli = eşleşmeler.Where(kelime => kelime.Length == 3).Count();
    double dörtharfli = eşleşmeler.Where(kelime => kelime.Length == 4).Count();

    string metin = string.Format("{0} adet kelime içinde sadece {1} adet kelime eşleşmiştir."
        +" {2} kelime içinde {3} adet iki harfli, {4} adet üç harfli,"
        + " {5} adet dört harfli eşleşme vardır.\n\nDört harfli eşleşme ihtimali : {6} dır.",
        kelime_adet, eşleşme_adet,kelime_adet,ikiharfli,üçharfli,dörtharfli,dörtharfli/kelime_adet);

    richTextBox1.Text = metin;

İlk olarak bağlantı kurulup tüm kelimeler "kelimeler" listesine eklenmektedir. Daha sonra "kelimeler" içindeki tüm kelimeler dolaşılıp harflerinin bir sonraki harflerden oluşan kelime elde edilmektedir.

public void baglan()
{
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection();
    baglanti.ConnectionString = @"Provider= Microsoft.Jet.OleDB.4.0;Data Source = kelimeler.mdb";

    string sorgu = "SELECT kelime FROM TBLkelimeler";
    try
    {
        baglanti.Open();
        komut = new OleDbCommand(sorgu, baglanti);
        tablo = komut.ExecuteReader();
        
        while (tablo.Read())
        {
            kelimeler.Add(tablo[0].ToString());    
        }
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Hata!");

    }
    finally
    {
        baglanti.Close();
    }
}

Yeni kelime oluşturulur.

for (int i = 0; i < kelimeler.Count; i++)
{
    string al = kelimeler[i].ToString();
    string ver = "";

    foreach (char harf in al)
    {
        int sayı = harfler.IndexOf(harf);
        ver += harfler[sayı + 1];
    }

Yeni oluşan kelime, "kelimeler" içindeyse listbox'a eklenir.

    if (kelimeler.Contains(ver))
    {
        listBox2.Items.Add(al + " - " + ver);
        eşleşmeler.Add(ver);
    }

}

Son olarakta eşleşmeler sayılıp oranlar hesaplanır.

int kelime_adet = kelimeler.Count;
int eşleşme_adet = listBox2.Items.Count;

double ikiharfli = eşleşmeler.Where(kelime => kelime.Length == 2).Count();
double üçharfli = eşleşmeler.Where(kelime => kelime.Length == 3).Count();
double dörtharfli = eşleşmeler.Where(kelime => kelime.Length == 4).Count();

string metin = string.Format("{0} adet kelime içinde sadece {1} adet kelime eşleşmiştir."
    +" {2} kelime içinde {3} adet iki harfli, {4} adet üç harfli,"
    + " {5} adet dört harfli eşleşme vardır.\n\nDört harfli eşleşme ihtimali : {6} dır.",
    kelime_adet, eşleşme_adet,kelime_adet,ikiharfli,üçharfli,dörtharfli,dörtharfli/kelime_adet);

 

Bu ufak ama önemli araştırma ile Doğal Dil İşleme üzerine ilk çalışmamı da yapmış oldum. Nice iyi çalışmalara...(Tabi okul bitmeden)

 

17 Yorum
Mar 2009
19.

    Daha önce "burada" genel olarak bahsettiğim ve kullanılacak kod bloğunu tanıttığım "C# ile Görüntü İşleme"yi bir kaç örnek üzerinde anlatmaya çalışacağım.Bir görüntü üzerinde yapılabilecek işlemleri noktasal, alansal, toplamsal, biçimsel gibi alt kategorilere bölebiliriz.

    Öncelikli olarak noktasal işlemlerden bahsedersek, noktasal işlemler; görüntü üzerinde gözek gözek dolaşıp, her gözekin sadece kendi değerini değiştirdiğimiz işlemlerdir. Örnek olarak parlaklık(brightness) , zıtlık(contrast), gritona çevirme, negatif ve eşikleme gibi işlemleri verebiliriz. Alansal işlemler ise sadece bir gözekle değil birbirine komşu birkaç gözekle yapılan işlemlerdir. En bilinen örneği filtrelerdir. Örneğin bir resme medyan filtresi uygulamak istediğimizde seçilen yapısal elemana göre (3x3 veya 5x5) o bölgedeki tüm gözeklerin değeri hesaplanıp yapısal elemanın ortasındaki değere yazılır. Biçimsel işlemler, resmin renk değerlerinde değil de biçiminde yapılan değişikliklerdir. Balık gözü(fish eye), girdap(twirl) ve gözekleme(pixelate) gibi. Toplamsal işlemlere de Fourier dönüşümünü örnek verebiliriz.

    Noktasal işlemlerin birkaçından genel olarak bahsedip sadece parlaklık üzerinde duracağım. Diğer işlemlere de ilerleyen günlerde Kod Kütüphanesinde yer vereceğim.

    Bir gözeğin renk değerlerinin 0 ile 255 arasında değiştiğinden bahsetmiştik. Değerler 255 e yaklaştıkça o gözeğin parlaklığı artar. Bunun için bir resmin parlaklığını artırmak için , resmin tüm gözeklerinin renk değerlerini artırmalıyız. Kod üzerinde açıklarsak;

(daha basit ve anlaşılır olduğu için 32bitlik formatı tercih ettim.)

  public Bitmap parlat(Bitmap resim, int değer)
        {
            unsafe
            {
                BitmapData bmpdata = resim.LockBits(new Rectangle(0, 0, resim.Width, resim.Height),
                        ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format32bppArgb);

                byte* p = (byte*)bmpdata.Scan0;

                for (int i = 0; i < bmpdata.Height; i++)
                {
                    for (int h = 0; h < bmpdata.Width; h++)
                    {
                        p[0] =Convert.ToByte( p[0]+değer );
                        p[1] =Convert.ToByte( p[1]+değer );
                        p[2] =Convert.ToByte( p[2]+değer );

                        p += 4;
                    }
                }

                resim.UnlockBits(bmpdata);

                return resim;
            }
        }

    Burada 'resim' gözek gözek dolaşılmakta ve renk değerleri, girilen 'değer' parametresi kadar artırılmaktadır. Yalnız burda dikket edilmesi gerekilen nokta renk değerlerinin 0-255 arasında değişmesidir. Eğer değerler bu sınırı geçerse program hata verecektir. Onun için her artırmada değerler kontol edilip 255'i geçenler 255'e, 0'ın altına inenlerde 0'a eşitlenmelidir. Düzeltilmiş kısım ;

for (int i = 0; i < bmpdata.Height; i++)
{
    for (int h = 0; h < bmpdata.Width; h++)
    {  
        //mavi için
        if (p[0] + değer > 255)     p[0] = 255;  
        else if(p[0] + değer < 0 )  p[0] = 0 ;   
        else   p[0] =Convert.ToByte( p[0]+değer );

        //yeşil için
        if (p[1] + değer > 255)     p[1] = 255; 
        else if (p[1] + değer < 0)  p[1] = 0;    
        else  p[1] = Convert.ToByte( p[1] + değer);

        //kırmızı için
        if (p[2] + değer > 255)     p[2] = 255; 
        else if (p[2] + değer < 0)  p[2] = 0;    
        else  p[2] = Convert.ToByte(p[2] + değer);

        p += 4;
    }
}

  

    Bu yöntem pekde doğru bir algoritma olmayıp, görüntü işlemenin matnığını anlatmak için verdim. Parlaklık için çeşitli fonksiyonlar internette bulunabilir.

    Diğer noktasal işlemlerden biraz bahsedecek olursak; bir görüntünün tersini(negatifini), tüm gözeklerin renk değerlerini 255 den çıkararak elde ederiz. 

for (int i = 0; i < bmpdata.Height; i++)
{
    for (int h = 0; h < bmpdata.Width; h++)
    {
        p[0] = Convert.ToByte(255 - p[0]);
        p[1] = Convert.ToByte(255 - p[1]);
        p[2] = Convert.ToByte(255 - p[2]);

        p += 4;
    }
}

    Bir resmi gritonlarına çevirmek için kırmızı, yeşil, mavi renk değerlerinn ortamasını alıp üç rengede bu değeri atıyarız. Yine  bu yönteme göre daha bir yöntem var olup bu yöntem, her rengi belli bir oranda işleme katar.

 for (int i = 0; i < bmpdata.Height; i++)
{
    for (int h = 0; h < bmpdata.Width; h++)
    {
        byte ort = Convert.ToByte((p[0] + p[1] + p[2]) / 3);
        p[0] = p[1] = p[2] = ort;
        p += 4;
    }
}

Daha başka bol kodlu günlerde görüşmek üzere...

 

4 Yorum
Mar 2009
14.

  Görüntü İşleme : Ölçülmüş veya kaydedilmiş olan elektronik (dijital) görüntü verilerini, elektronik ortamda (bilgisayar ve yazılımlar yardımı ile) amaca uygun şekilde değiştirmeye yönelik olarak yapılan bilgisayar çalışması. [wp]

 

 

      Bir görüntü gözek(pixel)lerden, gözeklerde kırmızı(R)-yeşil(G)-mavi(B) renk değerlerinden oluşur. Gözeklerin rengi RGB olarak üç ana rengin birleşimi şeklinde ifade edilir. R-G-B renk değerleri 0 ila 255 arasında değişir. 0 en koyu ton iken 255 e gittikçe açılır. Örneğin mavi rengin değeri :(0,0,255) kırmızın :(255,0,0) ve yeşilin de :(0,255,0) dir. Diğer renkler bu değerlerin değişmesi ile elde edilir. Artı olarak  32bitlik bir görüntünün gözekleri 4 kısından oluşur ve 4 kısımda görüntüye saydamlık derecesini veren 'Alpha' kanalıdır.

     Görüntünün bir satırda bulundurduğu gözeklerin sayısı o görüntünün genişliğini(width), satır sayısıda o resmin boyunu(height) verir.Boyutlarda (800x600), (1024x768) gibi iki değerli şeklinde yazılır. Bu değerlerden ilki görüntünün genişliğini, ikinci değer ise boyunu verir.

    C# ile görüntü işlemek için bir çok yöntem mevcut olmasına rağmen daha hızlı bir yöntem olduğu için pointer kullanacağım. Kullandığım yöntemin ana kalıbı aşağıdaki gibidir.

24bitlik format için ;        public Bitmap griton(Bitmap resim)
        {
            unsafe
            {
                BitmapData bmpdata = resim.LockBits(new Rectangle(0, 0, resim.Width, resim.Height),
                        ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);

                byte* p = (byte*)bmpdata.Scan0;
                int atıl = bmpdata.Width*3 - bmpdata.Stride;

                for (int i = 0; i < bmpdata.Height; i++)
                {
                    for (int h = 0; h < bmpdata.Width; h++)
                    {
                        byte ort = Convert.ToByte((p[0] + p[1] + p[2]) / 3);
                        p[0] = p[1] = p[2] = ort;
                        p += 3;
                    }
                    p += atıl;
                }

                resim.UnlockBits(bmpdata);

                return resim;
            }
        }

32bitlik format için ;


        public Bitmap griton(Bitmap resim)
        {
            unsafe
            {
                BitmapData bmpdata = resim.LockBits(new Rectangle(0, 0, resim.Width, resim.Height),
                        ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format32bppArgb);

                byte* p = (byte*)bmpdata.Scan0;

                for (int i = 0; i < bmpdata.Height; i++)
                {
                    for (int h = 0; h < bmpdata.Width; h++)
                    {
                        byte ort = Convert.ToByte((p[0] + p[1] + p[2]) / 3);
                        p[0] = p[1] = p[2] = ort;
                        p += 4;
                    }
                }

                resim.UnlockBits(bmpdata);

                return resim;
            }
        }


      Dikkat ettiyseniz 24bitlik formatın aksine burada atıl oluşmamaktadır.

      Kodları unsafe bloğunun içinde yazabileceğimiz gibi metodu aşağıdaki gibi de tanımlayabiliriz.        public unsafe Bitmap griton(Bitmap resim)
        {
            BitmapData bmpdata ...
            ....
       }


      Yukarıdaki kodları satır satır açıklarsak;

      İlk olarak pointerlar olarak çalışacağımız için kodları "unsafe" bloğu içinde yazmalıyız veya metodu tanımlarken "unsafe" özlelliğini kullanmalıyız. Yalnız projemizde unsafe komutunu kullanabilmemiz için öncelikli olarak projenin ayarlarından unsafe kullanımına izin vermeliyiz. Bunun için, 'Project' menüsünden, '[Proje ismi] Properties', açılan pencerede 'Build' seçeneğine girip 'Allow unsafe code' seçeneğini aktif hale getiriyoruz. 

      Ayrıca çizim işlemlerini yapabilmemiz için projemize aşağıdaki isim uzaylarını eklemeliyiz.

using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;

    BitmapData bmpdata = resim.LockBits(new Rectangle(0, 0, resim.Width, resim.Height),
           ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);

       Resmin bitlerini ramde kitleyerek üzerinde işlem yapabilceğimiz hale getiriyor. Aldığı parametreler ;

"new Rectangle(0, 0, resim.Width, resim.Height) " , resmin üzerinde işlem yapılacak alanı belirtir. Yazıldığı şekilde, resmin (0,0) noktasında sonuna kadar tüm alanı kullanır.

"ImageLockMode.ReadWrite" , kilitli alan üzerinde işlem izni. ".ReadWrite" hem okumaya hem yazmaya, ".ReadOnly" adından da anlaşılacağı gibi sadece okurken, ".WriteOnly" sadece yazmaya izin verir.

"PixelFormat.Format24bppRgb" kilitli alanın kullanacağı formatı belirtir.Genel olarak ".Format32bppArgb" ve ".Format24bppRgb formatları kullanılmaktadır. 32 bit formatın 24 formata göre farkı, bir gözekin 3 (r-g-b) yerine 4 (r-g-b-a) parçası olması.


 byte* p = (byte*)bmpdata.Scan0;

 
Ram üzerinde bir gözek ilerlemek.

         Bu komut ile kilitli bellek alanının ilk noktasına ulaşılmaktadır. Resim verilerinin ram üzerinde yerleşimini, resmin gözek yerleşiminin(2 boyutlu) tersine tek satır olarak yerleşmiş olduğunu düşünebiliriz. Yani bir gözekin 3 renk değeri(b-g-r) bitince diğer gözeğin ilk renk değeri (b) gelmektedir. Yukarıdaki resimde de temsili olarak gösterildiği şekilde, p=p[0] ilk renk değerini(mavi) verirken p[1] bir sonraki(yeşil) vermektedir. Eğer p yi bir artırırsak p[0] artık 2. renk değerini(yeşil) verirken p[1] 3. renk değerini(kırmızı) verir. Gözeklerin renk değerlerine ulaşmak için; eğer p değeri gözeğin başındaysa p[0] o gözeğin mavi(b), p[1] yeşil(g) ve p[3] de kırmızı(r) bileşenini vermektedir. Dikkat ettiysenin dizilimler standart r-g-b diziliminin tersine bellekte b-g-r (mavi-yeşil-kırmızı) şeklinde dizilmiştir. Eğer 32bit formatını seçtiyseniz, p[3] değeri bize o gözekin saydamlık derecesini verir. Tam görünür bir gözek için bu değer255 , hiç görünmemesi içinde bu değer 0'a ayarlanır. 32bitlik formatta bir sonraki gözeğe ulaşmak için p, 4 artırılır.

for (int i = 0; i < bmpdata.Height; i++)
{
    for (int h = 0; h < bmpdata.Width; h++)
    {
        byte ort = Convert.ToByte((p[0] + p[1] + p[2]) / 3);
        p[0] = p[1] = p[2] = ort;
        p += 4;
    }
}

        Görüntü üzerinde gözek gözek yapılacak (noktasal) işlemler için (parlaklık, gri ton, negatif gibi) tüm gözekleri dolaşacak şekilde içiçe iki döngü yapıyoruz. İçteki döngü bir satırın tüm gözeklerini dolaşırken, dıştaki döngü hangi satırda olduğumuzu belirliyor. Satır içinde dolaştığımız için bir gözekle işimiz bittiğinde bir sonraki gözeke geçmek için iç döngüde p'yi 3 artırıyoruz(32bit te 4). Bir satır bittiğinde de dıştaki döngünün sonunda p'ye atılı ekliyoruz(sadece 24bit için). Yukarıda ki kodda 32bitlik kullanılarak, bir resmi gri tonlarına çevirme uygulanmıştır. Bir gözekin tüm renk değerlerinin ortalaması alınıp, tüm renk değerlerine bu ortalama değeri atanmaktadır. Bir gözekle işimiz bittiğine bir sonraki gözeğe "p+=4;" kodu ile geçebiliyoruz. Artık p[0] değeri bize diğer gözeğin mavi renk değerini verecektir.

resim.UnlockBits(bmpdata);

 

Burada ise daha önce ram üzerinde kilitleyip üzerinde işlemler yaptığımız bellek alanını resme geri atıyoruz.

Burada anlatılanları uygulamak için ufak bir uygulama ve çeşitli Gİ örnekleri Kod Kütüphanesinde yayınlanacaktır....

 

Yanlış olduğunu, tam açıklanmamış olduğunu düşündüğünüz veya eklenmesini istediğiniz bir yer varsa lütfen yorumlarınızla mesajı zenginleştiriniz...

Not: Fazla kod işlerine girmeden hazır Gİ kodları kullanmak isterseniz, C# ile hazırlanmış AForge kütüphanesini deneyebilirsiniz.

 

 

5 Yorum
Eki 2008
14.

    İnsan-bilgisayar etkileşimi konusunda son birkaç yıldır yaşadığımız gelişmeler özellikle yüzey teknolojilerinin gelişimi (örneğin Microsoft Surface) bize bilgisayar ile etkileşimde yeni bir bakış açısı kazandırmıştı, fikrin temelinde resim işleme sayesinde çoklu-dokunmatik ekranların farklı bir kullanıcı deneyimi sunması yatıyordu. Dokunmasız etkileşim ise bunu tamamiyle yüzeyi aradan kaldırarak yapıyor, artık bilgisayarınızı havada ellerinizle yönetmeniz gerçekten mümkün.

     Bu fikir Microsoft’ta yaz stajını yapan bir öğrenci olan Mike Wasserman’ın aklına gelmiş, yaptığı sunumu beğenen Office Labs ekibi projesini Microsoft açık kaynak kod paylaşım plaformu olan CodePlex’e koymasını önermiş ve artık proje online. Proje geçtiğimiz 6 günde 42 bin kişi tarafından incelenmiş, 13 bin kişi tarafından indirilmiş, işte paylaşımın gücüne güzel bir örnek.

Touchless nedir?

Touchless; basit bir webcam aracılığıyla bilgisayarınızı çoklu-dokunmatik özellikte kullanmanızı sağlayan açık kaynak kodlu yazılım geliştirme kitidir. Projenini .dll'leri kendi projenizde kullanarak bu yaratıcı fikri, hayalgücünüzün izin verdiği kadar farklı şekillerde kullanabilirsiniz.

"Nasıl Denerim?" 

Uygulamanın demo dosyalarını da içerek örneğini şu adresten indirip çalıştırdıktan sonra , web kamerasının karşısına geçip kontrol nesnesi olmasını istediğiniz iki nesneyi (tercihen ortamdan farklı renkli) elinize alıp, yeni bir marker ekle seçeneğini tıkladıktan sonra önce ilkini sonra da ikincisini işaretleyip demo butonuna tıklayarak demoları deneyebilirsiniz.
 
      İki açıdan bu geliştirme çok önemli duruyor, ilk olarak basit ve ucuz bir yöntem olması yaygınlaştırılabilmesini kolay kılıyor, basit bir web kamerasıyla inanılmaz sonuçlar almanız mümkün; ikinci olarak günümüzün gelişmiş işlemci yetenekleri sayesinde resim işleme yöntemi akademik bir çalışma olmaktan çıkarak artık bir öğrencinin yaz stajında geliştirdiği bir projenin parçası olabiliyor, iş bu kadar basite indirgenebiliyorsa bu alanda birçok innovasyon vakti geldi demektir. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde çoklu-dokunma teknolojisi üzerine birçok projenin sektörün etkileşim bakış açısını sarsacağını kesin.

Önümüzdeki günlerde "Touchless InteractivitySDK" yı daha iyi inceleyip çeşitli örnekler vereceğim.
Detaylı Bilgi İçin

Projenin CodePlex Sayfası: http://www.codeplex.com/touchless
Touchless Demo Uygulaması İndirme Sayfası: http://www.codeplex.com/touchless/Release/ProjectReleases.aspx
Touchless Kaynak Kodu: http://www.codeplex.com/touchless/Release/ProjectReleases.aspx
2 Yorum
Tem 2008
2.

vedfar

Bu dönem seminer dersinde konu olarak aldığım "Oyun Programlama Teknikleri ve DirectX" konulu sunumlarımı paylaşmak istedim. Sunumlar genel olarak oyun programlada hangi aşamalar vardır, hangi programlar kullanılır, nasıl oyun geliştirmeye başlanır konularını ele almaktadır. Oyun programlamaya merakınız varsa, çok emek sarfettiğim sunumlarda mutlaka işinize yarar şeyler vardır.
DirectX ile programlamadan da bahsettiğim sunumların yanında kodlarını incelemeniz için birde DirectX ile yapılmış ufak bir yılan oyunu vardır. Bu araştırmalar sonunda aslında benimde DirectX'e ilgim artmadı değil. Bu dünyaya gelmemdeki gecikmeden dolayı (yaklaşık 10 yıl) kaçırdığım demoscene akımını DirectX ile yakalamayı düşünüyorum. Bu arada bir bilgisayar altkültürü olan Demoscene'ni de araştırmanızı tavsiye ederim, büyüleneceksiniz...

 

Sunumlar Skydrive'da.

Yararlandığın siteler :

Oyungelistirici.net

Bilginin Adresi

2 Yorum
Nis 2008
16.

C Omega (Cω)

Yazan: dandelo  Kategori: C#.
Etiketler: , ,

C Omega, Microsoft Research tarafından geliştirilen, tamamen deneysel bir araştırma projesidir.C Omega dilini geliştiren ekip, deneme yanılma yoluyla yenilikler geliştirerek C# 'ın geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, C Omega'yı ticari bir dile dönüştürme planları olmayıp, herhangi bir ürüne entegre edilmeside düşünülmemektedir.

C Omega, hiyerarşik veri (XML), ilişkili veri (SQL) ve .Net Common Type sistemlerinin arasındaki uçurumu köprülemek için yazılmış "veriye yönelik programlama" dır.Başka bir deyişle , XML, SQL ve CTS in genelleştirme mantığı ile birleştirilmiş ortak bir dildir.Veri yapısı açısından bakarsak C Omega ile amaçlanan, ilişkili ve XML veri modeli ile SQL in entegrasyonu sunacak şekilde C#'ı geliştirmektir. Daha iyi anlamak için bir örnek verecek olursak ;

public class card
{
    sequence
    {
        string  name;
        string  title;
        string  email;
        string? phone;
        logo?   logo;
    };
}

public class logo
{
    attribute string url;
}

public class Test
{
    static void Main()
    {
        card c = <card/>
                   <name>John Doe</name>
                   <title>CEO, Widget Inc.</title>
                   <email>john.doe@widget.com</email>
                   <phone>(202) 456-1414</phone>
                   <logo url="widget.gif"/>
                 </card/>;
        c.*.{ Console.WriteLine(it); };
    }
}

 

Örneğin yukarıdaki kodun içine gömülmüş olan aşağıdaki XML kodu gibi.


<card/>
                   <name>John Doe</name>
                   <title>CEO, Widget Inc.</title>
                   <email>john.doe@widget.com</email>
                   <phone>(202) 456-1414</phone>
                   <logo url="widget.gif"/>
</card/>

Ticari bir dil olarak geliştirmeyi düşünmüyoruz da deseler bu Microsot'un ne yapacağı belli olmaz diyerekten bu dili takip etmeye değer diyorum. Bu özelliklerinin bir de C# a eklendiğini düşünsenize. Belli mi olur bakarsınız .Net 4.0 ile C# dada kullanabiliriz belkide.

0 Yorum